ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวกาญจนา บุญสุขบ้านเกียรติร.ร.บ้านควนเดน สพป.ปัตตานี 2
2นางสายใหม หนูดำนิบงชนูปถัมภ์ร.ร.บ้านหนองไทร สพป.ตรัง 1
3นายพรรภิพงษ์ ชนะสงครามบ้านยะลาคณะราษฎรบำรุง สพม.ยะลา
4นางสาวซาลีฮะ เจ๊ะมุบ้านพอแม็งร.ร.บ้านตำเสา สพป.นราธิวาส 2
5นางมารียานี มะบ้านต้นแซะร.ร.บ้านเกาะ สพป.นราธิวาส
6นายสุรเชิด งามจันทร์ดาสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134ลาออกจากราชการ 
7นางซอซีย๊ะ เซ็งมาดีบ้านกาลอถึงแก่กรรม